FOLIOWANIE BLACH

foliowanie

W celu zabezpieczenia powierzchni blach świadczymy usługę foliowania (jedną lub dwie strony arkusza). Usługa ta jest dostępna dla wszystkich standardowych formatów blach.