Systemy budowlane Aluprof

Systemy okienno-drzwiowe MB45, MB45S, MB59SE, MB59S, MB60, MB70, MB86, MB-DPA, MB77HS

 • systemy dwu i trzykomorowe
 • możliwość wykonania niestandardowych konstrukcji typu: okna obrotowe, okna otwierane na zewnątrz, drzwi przesuwne, drzwi
 • unoszono-przesuwne
 • głębokość konstrukcyjna profili od 45 mm do 174 mm
 • możliwość wykonania konstrukcji o współczynniku przenikania ciepła Uf

Systemy fasadowe MB-SR50, MB-SR50 EFEKT, MB-SG50, MB-SR50N, MB-TT50

 • system stwarza możliwość wykonania fasady z widocznymi wąskimi liniami lub niewidocznymi liniami podziałów
 • kształt słupów i rygli pozwala budować nowoczesne i estetyczne fasady
 • wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
 • bogate możliwości rozwiązań elementów otwieranych (okna i drzwi)

Systemy przeciwpożarowe MB78EI, MB-SR50EI, MB-DPAEI, MB118EI

 • służą do wykonania przeciwpożarowych ścianek, drzwi, okien technicznych, fasad oraz drzwi przesuwnych w odniesieniu do konstrukcji wewnętrznych i zewnętrznych
 • odporność ogniowa od EI15 do EI120
 • głębokość konstrukcyjna profili od 45 mm do 174 mm
 • głębokość kształtownika od 78 mm do 118 mm

Specjalistyczna stolarka aluminiowa

 • okna i drzwi antywłamaniowe klasy RC
 • drzwi wewnętrzne dymoszczelne klasy S30
 • okna i klapy oddymiające wg normy PN-EN 12101-2
 • systemy HI o podwyższonej w stosunku do systemów bazowych izolacyjności termicznej

Ceny sprzedaży kształtowników budowlanych oparte są na aktualnym cenniku ALUPROF

Szczegółowe informacje cenowe oraz pomoc techniczną i projektową opartą na programie MB-CAD można uzyskać:
Zbigniew Kopka    – z.kopka@profmetkol.pl,  (0-22) 761 40 40  0606 929 183
Tomasz Parzyszek     – t.parzyszek@profmetkol.pl,  0-58) 623 10 20  0600 281 837