KATOWNIKI

Kątowniki

B [mm] A [mm] C [mm] Waga [kg/m] PA38
tdpp
EN AW
6060/6063
T6/T66
Kątowniki gładkie
12,00 12,00 1,50 0,09
12,00 12,00 2,00 0,12
15,00 10,00 2,00 0,12
15,00 15,00 1,50 0,12
15,00 15,00 2,00 0,15
18,00 18,00 2,00 0,18
20,00 10,00 2,00 0,15
20,00 15,00 2,00 0,18
20,00 20,00 1,50 0,16
20,00 20,00 2,00 0,21
20,00 20,00 3,00 0,31
25,00 25,00 2,00 0,26
25,00 25,00 3,00 0,38
25,00 25,00 4,00 0,50
25,00 25,00 5,00 0,61
30,00 15,00 2,00 0,23
30,00 20,00 2,00 0,26
30,00 20,00 3,00 0,38
30,00 30,00 2,00 0,32
30,00 30,00 3,00 0,46
30,00 30,00 4,00 0,60
30,00 30,00 5,00 0,75
35,00 35,00 2,00 0,37
35,00 35,00 3,00 0,55
40,00 20,00 2,00 0,31
40,00 25,00 3,00 0,50
40,00 30,00 3,00 0,54
40,00 40,00 2,00 0,42
40,00 40,00 3,00 0,62

• Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Kątowniki w stopie EN AW–6060/6063 występują w długościach handlowych 4000 mm lub 6000 mm.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.