Kształtowniki wystawiennicze

PA38
tdpp
EN AW–6060/6063
T6/T66
A6248 (KĘTY) A6246 (KĘTY) A3611 (KĘTY) A6507 (KĘTY) A4215 (KĘTY) A4856 (KĘTY)
30144wystawi 30145wystawi 3611 6507 A4215wystawi A4856wystawi
Waga[kg/m]: 1,30 Waga [kg/m]: 0,81 Waga [kg/m]:
0,43
Waga [kg/m]:
0,40
Waga[kg/m]: 0,99 Waga [kg/m]: 0,72
Obwód [mm]: 370,40 Obwód [mm]: 228,60 Obwód [mm]: 131,60 Obwód [mm]: 134,80 Obwód [mm]: 278,40 Obwód [mm]: 241,90
Długość [mm] Długość
[mm]
Długość
[mm]
Długość
[mm]
Długość [mm] Długość
[mm]
5000 5000 5000 5100 5000 6000 4000
A4857 (KĘTY) A4858 (KĘTY) A5086 (KĘTY) A5087 (KĘTY) A5642 (KĘTY) A6035 (KĘTY)
A4857wystaw A4858wystaw  5086  A5087wystaw A5642wystawi A6035wystawi
Waga [kg/m]: 0,58 Waga [kg/m]: 0,58 Waga [kg/m]:
0,51
Waga [kg/m]: 0,66 Waga [kg/m]: 1,11 Waga [kg/m]: 0,77
Obwód [mm]: 187,30 Obwód [mm]: 188,00 Obwód [mm]: 159,90 Obwód [mm]: 186,60 Obwód [mm]: 288,90 Obwód [mm]: 229,10
Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm]
5000 6000 5000 6000 4000 4000 6000 6000 4000
A6131 (KĘTY) A6132 (KĘTY) A6038 (KĘTY) A6128 (KĘTY) A6129 (KĘTY) A6130 (KĘTY)
A6131wystawi A6132wystawi A6038wystaw A6128wystaw A6129wystaw A6130wystawi
Waga [kg/m]: 0,99 Waga [kg/m]: 0,49 Waga [kg/m]: 0,79 Waga [kg/m]: 1,55 Waga [kg/m]: 0,51 Waga [kg/m]: 0,55
Obwód [mm]: 181,70 Obwód [mm]: 160,00 Obwód [mm]: 228,00 Obwód [mm]: 154,20 Obwód [mm]: 174,80 Obwód [mm]: 182,20
Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm]
5000 4000 4000 5000 6000 4000 4000 4000
A6131 (KĘTY) A6132 (KĘTY) A6133 (KĘTY) A6134 (KĘTY) 30144 (SAPA) 30145 (SAPA)
A6131wystawi A6132wystawi A6133wystawi A6134wystawi 30144wystawi 30145wystawi
Waga [kg/m]: 0,99 Waga [kg/m]: 0,49 Waga[kg/m]: 1,64 Waga [kg/m]: 1,55 Waga[kg/m]: 1,30 Waga [kg/m]: 0,84
Obwód [mm]: 376,50 Obwód [mm]: 176,00 Obwód [mm]: 298,80 Obwód [mm]: 316,80 Obwód [mm]: 361,60 Obwód [mm]: 229,50
Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm]
5000 5000 4000 5000 5000 5000

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.