Profile inne

A6074 (KĘTY) A6075 (KĘTY) 10038 (Sapa) 20052 (SAPA) 71010 (SAPA) 72009 (SAPA) 72024 (SAPA)
alu-A6074 alu-A6075 10038 20052 71010 72009 72024
Waga [kg/m]:
0,25
Waga [kg/m]:
0,26
Waga [kg/m]:
0,24
Waga [kg/m]:
0,32
Waga [kg/m]:
0,747
Waga [kg/m]:
0,12
Waga [kg/m]:
0,173
Obwód [mm]: 120,20 Obwód [mm]: 125,90 Obwód [mm]: 94,70 Obwód [mm]: 148,90 Obwód [mm]:
145,42
Obwód [mm]: 67,84 Obwód [mm]: 77,46
Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm]
4000 5000 6100 5000 6100 4000 4000 4000 4000 6000

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.