Radiatory

A4240 (KĘTY) A5723 (KĘTY) A4726 (KĘTY) A5724 (KĘTY) A4291 (KĘTY) A6023 (KĘTY)
rad-nr12 rad-nr2 rad-nr3 radi-nr4 A4291alu radi-nr6
Waga [kg/m]: 1,87 Waga [kg/m]: 2,48 Waga [kg/m]: 4,18 Waga [kg/m]: 3,92 Waga [kg/m]: 5,17 Waga [kg/m]: 7,88
Obwód [mm]: 460,70 Obwód [mm]: 561,30 Obwód [mm]: 872,00 Obwód [mm]: 880,20 Obwód [mm]: 1131,50 Obwód [mm]: 1781,10
Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm] Długość [mm]
4000 4000 4000 4000 4000 4000

Szczegółowe rysunki techniczne dostępne w oddziałach firmy. Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.