Tasmy

Taśmy aluminiowe

Jest to produkt, który wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie od materiałów oczekuje się odporności względem czynników atmosferycznych (przede wszystkim wilgoci oraz opadów), odporności i niereaktywności chemicznej, jak również estetycznego wyglądu. Taśma aluminiowa, którą – zgodnie z treścią zamówienia – dostarczamy naszym Klientom, spełnia wszystkie te oczekiwania. Może więc być wykorzystywana w różnych procesach produkcyjnych oraz rozmaitych sektorach przemysłowych.

Proponowane przez nas taśmy aluminiowe dostępne są w różnych wariantach wymiarowych – z ich szczegółową charakterystyką mogą się Państwo zapoznać poniżej. Elementem wspólnym dla wszystkich wariantów jest szerokość zwoju – wynosi 100 mm. Poszczególne realizacje różnią się jednak między sobą grubością, która – w zależności od wariantu – oscyluje w granicach od 0,6 do 1,0 mm.

A [mm] B [mm] Waga [kg/m2] A1
z4
EN AW-1050A
H24
0,6 1000 1,62
0,7 1000 1,89
0,8 1000 2,16
1,0 1000 2,70

• Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.