pret_okr-alu

Wałki

A [mm]
Waga [kg/m2]
B-101
BA-1032
RG-7
15,001,80
16,001,80
17,001,99
20,002,75
21,003,00
25,004,31
26,004,80
30,006,20
31,006,60
35,008,45
36,009,00
40,0011,03
41,0011,70
45,0013,96
46,0014,70
50,0019,15
51,0018,10
55,0020,86
56,0022,00
60,0024,83
61,0026,00
65,0029,14
66,0030,40
70,0033,60
71,0035,20
75,0038,80
76,0040,30
80,0044,15
81,0045,80
85,0049,84
86,0051,60
90,0055,87
91,0057,80

• Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.