rur_okr

Tuleje

A [mm] B [mm] Waga [kg/m] B-101 RG-7
65,00 45,00 15,12
66,00 44,00 17,50
66,00 39,00 20,30
70,00 50,00 16,50
70,00 32,00 26,65
71,00 48,00 19,00
71,00 29,00 30,00
75,00 45,00 24,75
75,00 25,00 34,38
76,00 58,00 16,58
76,00 43,00 28,00
80,00 48,00 28,16
80,00 30,00 37,82
81,00 48,00 31,00
81,00 29,00 41,50
85,00 55,00 28,88
90,00 60,00 26,51
90,00 40,00 44,69
91,00 58,00 35,50
91,00 29,00 53,50
95,00 69,00 29,32
100,00 60,00 44,10
100,00 50,00 51,57
100,00 40,00 57,76
102,00 73,00 35,70
102,00 58,00 49,00
102,00 38,00 63,00
102,00 78,00 30,00
105,00 75,00 37,13
107,00 83,00 32,00
110,00 80,00 39,19
110,00 70,00 49,51
112,00 78,00 45,00

Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów,rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.