rur_okr

Tuleje

Ø [mm] Ø
[mm]
Waga
[kg/m]
B-101 RG-7
117,00 83,00 47,60
120,00 80,00 55,01
120,00 40,00 88,02
122,00 78,00 61,50
130,00 80,00 79,30
132,00 78,00 79,30
140,00 100,00 66,01
140,00 90,00 79,08
142,00 98,00 74,00
142,00 88,00 86,90
150,00 110,00 80,00
150,00 80,00 108,94
152,00 118,00 64,20
160,00 110,00 92,83
160,00 80,00 132,03
170,00 120,00 96,80
180,00 110,00 145,71
182,00 118,00 134,10
191,00 151,00 92,85
200,00 120,00 176,00
202,00 118,00 187,80
222,00 188,00 100,00
252,00 148,00 277,70

Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.