Miedź

Miedź (Cu) jest pierwiastkiem chemicznym z grupy metali przejściowych układu okresowego. Gęstość 8,96 g/cm³; temperaturę topnienia 1083 °C. Po wytopie i oczyszczeniu jest miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Miedź jest dość odporna chemicznie w związku z czym zalicza się ją do metali półszlachetnych. Nie ulega działaniu kwasów w warunkach nieutleniających. Pod wpływem warunków atmosferycznych miedź ulega powolnej korozji powierzchniowej, pokrywając się charakterystyczną zieloną patyną. Miedź można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco.
MIEDŹ GATUNKI

Rodzaj miedzi Znak Cecha Zastosowanie Rodzaj miedzi Odpowiedniki
DIN BS ASTM
KATODOWA Cu 99,99 KA Cu 99,99 K Cu 99,95 K MOKSA MOKS MOK Półwyroby i wyroby z miedzi beztlenowej; wyroby do emaliowania Cu-CATH Cu-CATH Cu-CATH - KE-Cu - Cu-CAT-1 Cu-CAT-2 - - CATH -
BEZTLENOWA Cu 99,99 R Cu 99,97 R Cu 99, 95 R MOOB MO1B MOB Elektronika, radiotechnika, elektrotechnika OFE OF OF - OF-Cu - (C103) (C103) (C103) C10100 (C10200) -
KATODOWA PRZETOPIONA Cu 99,9 E M1E Elektrotechnika i inne cele ETP E-Cu58 Cu-ETP ETP C11000
ODTLENIONA Cu 99,9 R Cu 99,7 R Cu 99,5 R M1R M2R M3R Pó³wyroby i wyroby do ogólnych celów, podatny do spawania DLP DHP DHP SW-Cu (SF-Cu) - - C106 - C12000 (C12200) -
RAFINOWANA OGNIOWO Cu 99,7 G Cu 99,5 G M2G M3G FR FR
ODLEWNICZA Cu 99 M4 Odlewy CAST Cu-DHP - -