rur_okr

Rury

A [mm] B [mm] Waga [kg/m] M1E CW024A SFCU M2R
r F22 F37 R220 R290
Cu-ETP Cu-DHP
5,00 0,80 0,09
6,00 1,00 0,14
8,00 1,00 0,20
10,00 1,00 0,25
12,00 1,00 0,31
15,00 1,00 0,39
18,00 1,00 0,48
28,00 1,50 1,11

Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.