Kształtowniki

A [mm] G [mm] Waga [kg/m] MO58A MO63
pp pc z4
CuZn40Pb2/CuZn39Pb3 CuZn37
P M/th> F37
C-6 4,99
C-3 5,30
C-6,5 4,56

Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.