rur_okr

Rury

A [mm] B [mm] Waga [kg/m] MO58 M63
pc z4
CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 CuZn37
M F37
8,00 1,00 0,19    
10,00 1,00 0,24    
10,00 1,20 0,29    
10,00 1,50 0,34    
12,00 1,00 0,29    
12,00 1,50 0,42    
14,00 1,00 0,35    
14,00 1,50 0,50    
16,00 1,00 0,40    
16,00 1,50 0,58    
18,00 1,00 0,45    
18,00 1,50 0,66    
20,00 1,00 0,51    
20,00 2,00 0,96    
22,00 1,00 0,56    
25,00 1,00 0,64    
25,00 2,00 1,23    
28,00 1,00 0,72    
28,00 1,50 1,06    
30,00 1,00 0,77    
30,00 2,00 1,50    
35,00 1,00 0,91    
40,00 1,00 1,04    
40,00 1,50 1,54    
40,00 2,00 2,03    
40,00 3,00 2,96    
45,00 2,00 2,30    
50,00 1,00 1,31    
50,00 2,00 2,56    
80,00 2,00 4,17    

Pozycje dostępne w stałej ofercie magazynowej.
Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.