Tasmy

Taśmy

A [mm]
B [mm]
Waga [kg/m2]
Pb940R
0,5010005,65
1,00100011,30
2,0010002000

Podane wagi są teoretyczne; tolerancje wymiarowe zgodne z aktualnie obowiązującymi normami.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych parametrów, rodzaju obróbki powierzchniowej oraz sposobu konfekcjonowania towarów.